Hus PLC Senast ändrad 2011-03-07

Login


LabelStatusComment
Mc_MVentil1Minne fö Motorventil
ManSCPump0Manuell körning av CPump solfångaren
reset_vp0Reset Värmepump
MinMotion1044Minuter för att motionera Cirkulationspumpen. Så den inte fastnar
RadCmd26.8°Begärd radiator temperatur
StartUteTemp=14014.0°Kurva1 Start temperatur för att värme behövs
HysteresCpump=303.0°Skillnad mellan innetemperaturen högsta och lägsta värde
HysteresVpump=303.0°Skillnad mellan Värmepumpens högsta och lägsta värde
HysteresReset=101.0°Hur lång tid reset pausar
SetVärmePump=43043.0°Bör värde för värmepumpen
ResetVPump=41028.0°Bör värde för ResetVPump
MinuterMotion=28807200Antal minuter till att köra cirkulationspumpen
SCPump0Solpanel cirkulations pump
VPump1Värmepump
VCPump0Värmepump cirkulations pump
MVentil0Motorventil för att välja Hel eller halv acktank
Solpanel28.6°Temp solpanel
TankTopp41.4°Temp tankToppen
UteTemp15.3°Temp ute
TankBotten41.7°tankBotten
TillTank25.7°Temp tilltank

Körtiden = 0.030961 S